O nouă perspectivă în educație

Portalul de dezvoltare personală are rolul de a construi o rețea de experți în educație, de a pune la dispoziția acestora materiale educaționale, resurse deschise și de a oferi acces la specialiști și psihoterapeuți care să ajute cadrele didactice în activitatea cu elevii.

Portalul de Dezvoltare Personală un instrument inovativ, primul de acest tip în România

Acesta este un instrument de comunicare și colaborare între consilieri școlari, cadre didactice, profesioniști în domeniul consilierii și dezvoltării personale a elevilor. Acesta permite solicitarea de ajutor de specialitate către psihoterapeuți și specialiști în consiliere și dezvoltare personală, datele cazului/pacientului fiind anonimizate iar toată comunicarea protejată. La rezolvarea unui caz pot contribui mai mulți specialiști fără a cunoaște identitatea pacientului, oferind indicații concrete și materiale suport.

De asemenea, Portalul de Dezvoltare Personală oferă un spațiu de documentare în ceea ce privește consilierea școlară și dezvoltarea personală a elevilor și cadrelor didactice, găzduind resursele educaționale dezvoltate prin proiect, resurse deschise pe tema dezvoltării personale în mediul educațional, create de cadrele didactice și consilierii școlari participanți în proiect sau de către alți specialiști / colaboratori.

Portalul de Dezvoltare Personală promovează, totodată, diferite seminarii, workshopuri și evenimente dedicate dezvoltării personale în mediul educațional oferind posibilitatea de înscriere la acestea.

Portalul de Dezvoltare Personală a fost gândit și planificat din aprilie 2019, de la momentul scrierii cererii de finanțare a proiectului PN2022, Zest4Edu – O nouă perspectivă în educație.

Proiect finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2012-2021

Inspectoratul Școlar Județean Prahova, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, cu Asociația “GO AHEAD” București și cu Fundația Art for Change, Norvegia, implementează „Zest4Edu –O nouă perspectivă în educație”, proiect finațat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de incluziune socială a elevilor și accesul la o educatie de calitate, echitabilă și incluzivă în județele Prahova și Neamț prin măsuri specifice de care beneficiază peste 650 elevi aflați în situație de risc din 19 școli, 200 părinți/tutori și membri ai familiilor acestora, 200 de membri ai personalului didactic și 100 de persoane din alte grupuri secundare (elevi, părinți, alți membri ai comunității) contribuind astfel pe termen lung la creșterea inteligentă și incluzivă a României.

DURATĂ IMPLEMENTARE:  16 nov. 2020 – 15 mai 2023 (30 luni)