Focus grup- în cadrul proiectului ,,Zest4Edu – O nouă perspectivă în educație” – Piatra Neamț