Politica de confidențialitate

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE

Colectate prin intermediul portalului dezvoltare-personala.org

OPERATORUL

Asociația GO-AHEAD îți mulțumește pentru încrederea acordată în folosirea portalului dezvoltare-personala.org.

Asociația GO-AHEAD, persoană juridică de drept român, fără scop patrimonial, înregistrată sub nr. 52/26.06.2017 în Registrul Special al Asociaților și Fundațiilor al Judecătoriei Buftea, având CIF nr. 38075655, cu sediul în România, jud Ilfov, Str. Stefan cel Mare nr 46, camera 1, Tunari, având cont bancar RO69INGB0000999907498836 deschis la ING BANK, în calitate de Operator (denumit în continuare „Operator”) intenționează să vă ofere un nivel adecvat de confort și încredere în modul în care procesăm și protejăm informațiile pe care le colectăm.

Ești în centrul atenției noastre și dorim ca prin această politică de prelucrare a datelor personale („Politica”), emisă în conformitate cu legislația privind protecția datelor (inclusiv, Regulamentul (EU) general privind protecția datelor persoanelor fizice nr. 2016/679) – “Regulamentul UE”), să îți oferim în mod transparent, clar și ușor de citit și de înțeles, informații privind prelucrarea datelor tale atunci când utilizezi platforma dezvoltare-personala.org.

Prezenta politică de utilizare a datelor cu caracter personal prezintă politicile și procedurile privind informațiile pe care le procesăm de la sau despre clienții noștri și despre utilizarea produselor și serviciilor noastre.

Putem actualiza periodic prezenta Politică, pe măsură ce activitatea și serviciile prestate pentru tine se extind sau se modifică, sau atunci când suntem obligați să răspundem noilor modificări legislative. Vom afișa cea mai actuală versiune pe dezvoltare-personala.org. Orice modificare notabilă sau în măsură să afecteze utilizarea dezvoltare-personala.org de către tine va fi comunicată aici.

În acest sens, vă recomandăm să verificați ocazional această pagină pentru a vă asigura că ați luat cunoștință de ultima versiune a politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Confidențialitatea datelor tale cu caracter personal este o preocupare importantă pentru GO-AHEAD, în calitate de operator de date cu caracter personal.

Acest document are rolul de a va informa în mod adecvat cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal, în contextul utilizării portalului www.dezvoltare-personala.org.

Ne dorim sa te informam prin această Politică cu privire la:

 • Ce date colectam și prelucram despre tine atunci cand vizitezi www.dezvoltare-personala.org
 • De ce, cum colectam și cum prelucram datele tale
 • Cu cine partajam datele tale
 • Durata prelucrării datelor
 • Ce drepturi ai cu privire la datele tale
 • Măsurile de securitate

Ce date colectăm? Cum le colectăm? Cum le prelucrăm?

GO-AHEAD înțelege importanța protejării datelor personale pe care le colectam și prelucrăm despre tine. Pe www.dezvoltare-personala.org poți naviga fără a avea un cont de utilizator.

În cazul în care doar navighezi pe dezvoltare-personala.org, nu colectăm și nu primim nicio informație pe baza căreia Asociația GO-AHEAD te-ar putea identifica personal. Acest portal folosește cookie – uri pentru îmbunătățirea experienței de navigare și pentru a vă oferi servicii personalizate în funcție de alegerile dumneavoastră anterioare. Detalii despre modulele cookie pe care le folosim pe dezvoltare-personala.org și despre cum le poți dezactiva, găsești în Politica de Utilizare Cookies.

Vă rugăm să vă manifestați acordul sau dezacordul cu privire la folosirea cookie-urilor prin activarea sau dezactivarea acestora din setările motorului de căutare pe care îl utilizați.

Operatorul procesează următoarele categorii de date:

 • Nume și prenume – pentru identificare;
 • Adresa de e – mail – pentru validarea contului și comunicare;
 • Număr de telefon – pentru identificare și comunicare
 • Școala de proveniență – pentru identificare
 • Localitate – pentru identificare
 • Județ – pentru identificare
 • Adresa– pentru identificare
 • Cookie-uri.

Aceste date cu caracter personal vor fi preluate și utilizate atunci când:

 • Vă creați un cont pe portal
 • Adăugați informații/comentarii pe forum
 • Vă înscrieți la un eveniment
 • Utilizați secțiunea de contact etc

Aceste date cu caracter personal vor fi procesate exclusiv în scopul menționat anterior. Acestea reprezintă baza legală pentru această prelucrare.

Politica noastră de procesare a datelor cu caracter personal se aplică exclusiv datelor colectate prin intermediul portalului.

Asociația GO-AHEAD nu își asumă răspunderea pentru datele colectate de alte site – uri/portaluri accesate de Dumneavoastră concomitent sau prin intermediul link – urilor accesate de pe portalul nostru.

Cu cine partajam datele tale?

Datele Dumneavoastră cu caracter personal:

 • Nu vor fi transferate în alte state.
 • Nu vor fi transmise către alți operatori sau terțe parți fără acordul dumneavoastră.

În afara celor de mai sus, datele nu vor fi transmise către alți terți, precum baze de date de marketing sau companii de marketing direct.

În plus față de dezvăluirile menționate mai sus, putem divulga către autorități datele dumneavoastră personale în cazul în care această divulgare este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși sau pentru a vă proteja interesele vitale sau interesele vitale ale altei persoane fizice. De asemenea, putem divulga datele dumneavoastră personale în cazul în care această divulgare este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale, fie în cadrul procedurilor judiciare, fie în cadrul unei proceduri administrative sau extrajudiciare.

Facilitățile de găzduire pentru portalul nostru sunt situate în România.

Durata prelucrării datelor

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât va fi necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate la punctul 1 de mai sus, doar dacă o perioadă mai lungă de timp nu este solicitată prin lege.

Fără a aduce atingere celorlalte dispoziții din această secțiune, putem să vă păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când stocarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși sau pentru a vă proteja interesele vitale sau interesele vitale ale unei alte persoane fizice.

După încetarea operațiunilor de procesare, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi:

 • distruse prin procedee care nu permit reconstituirea acestora
 • anonimizate

Drepturile tale privind protecția datelor cu caracter personal

Pentru prelucrarea de date personale realizată de noi prin intermediul www.dezvoltare-personala.org, ai dreptul să soliciți accesul la datele tale cu caracter personal, să le rectifici sau să soliciți ștergerea lor sau restricționarea prelucrării, ai dreptul să te opui prelucrării cu respectarea cerințelor legale aplicabile, respectiv ai dreptul la portabilitatea datelor tale cu caracter personal. Când ai ales să ne oferi consimțământul, ai dreptul să îl retragi în orice moment.

În această secțiune, am rezumat drepturile pe care le aveți în temeiul legislației privind protecția datelor cu caracter personal. Unele drepturi sunt complexe și nu toate detaliile au fost incluse în rezumatele noastre. În consecință, vă recomandăm să citiți legile și îndrumările relevante din partea autorității de reglementare pentru o explicație completă a acestor drepturi.

Principalele dumneavoastră drepturi în temeiul legii privind protecția datelor cu caracter personal sunt:

Dreptul de acces– dreptul de a obține din partea Operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective, împreună cu anumite informații suplimentare. Aceste informații suplimentare includ detalii privind scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal în cauză și destinatarii datelor cu caracter personal. Dacă drepturile și libertățile celorlalți nu sunt afectate, vă vom furniza o copie a datelor dvs. personale. Prima copie va fi furnizată gratuit, dar copiile suplimentare pot fi supuse unei taxe rezonabile, bazată pe costurile administrative.

Dreptul la rectificare– dreptul de a obține de la Operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc;

Dreptul la ștergerea datelor(“dreptul de a fi uitat”)– dreptul de a obține din partea Operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazurile expres prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Aceste circumstanțe includ:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;
 • vă retrageți consimțământul pentru procesarea bazată pe consimțământ;
 • vă opuneți prelucrării în conformitate cu anumite norme din legislația aplicabilă privind protecția datelor;
 • prelucrarea este în scopuri de marketing direct;
 • datele cu caracter personal au fost procesate ilegal.

Cu toate acestea, există excluderi ale dreptului de ștergere, în măsura în care prelucrarea este necesară:

 • pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și la informare;
 • pentru respectarea unei obligații legale;
 • sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale

Dreptul de a obține restricționarea prelucrării – dreptul de a obține din partea Operatorului restricționarea prelucrării în cazurile expres prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Aceste circumstanțe includ:

 • contestați acuratețea datelor cu caracter personal;
 • prelucrarea este ilegală, dar vă opuneți ștergerii;
 • nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar aveți nevoie de date personale pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale;
 • v-ați opus procesării.

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată pe această bază, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

Dreptul la opoziție– dreptul de a vă opune prelucrării, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în temeiul legislației privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri;

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale în scopuri de marketing direct (inclusiv profilarea în scopuri de marketing direct). Dacă faceți o astfel de obiecție, vom înceta să procesăm datele dvs. personale în acest scop.

Dreptul la portabilitate – dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc şi pe care le-ați furnizat Operatorului într-un format structurat şi aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, în condițiile expres prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal;

Dreptul de a depune plângere în fața autorității de supraveghere;

Aveți dreptul de a depune reclamații sau plângeri la ANSPDCP – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro , anspdcp@dataprotection.ro ).

Dreptul de a vă retrage consimțământul

Vă puteți exercita oricare dintre drepturile în legătură cu datele dumneavoastră personale prin oricare din următoarele modalități: transmiterea unei notificări scrise, în format fizic adresată Asociației GO- AHEAD, str. Stefan cel Mare, nr.46, Tunari, Ilfov sau electronic la adresa de e-mail office@go-ahead.ro

Măsurile de securitate

Asociația GO-AHEAD asigură măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru colectarea, prelucrarea și păstrarea datelor în siguranță, inclusiv împotriva accesului neautorizat și al utilizării neautorizate a datelor conform Politicii de Securitate a companiei. Aceste măsuri includ:

Mijloace specifice de securitate IT: ex. filtre firewall care protejează rețelele și infrastructura IT a Asociației GO-AHEAD

Accesul la datele tale este strict limitat persoanelor din Asociația GO-AHEAD care au nevoie să aibă acces la acestea pentru aducerea la îndeplinire a scopurilor menționate în prezenta Politică, potrivit competențelor/sarcinilor lor de serviciu;

Măsuri administrative și organizatorice adecvate pentru a asigura păstrarea confidențialității de către persoanele care au acces la datele tale, prin instruire și asumare individuală de răspunderi și responsabilități, inclusiv prin semnarea de contracte/clauze specifice de păstrare a confidențialității datelor, atât de salariații Asociației GO-AHEAD, cât și de partenerii/furnizorii Asociației GO- AHEAD;

Securitatea spațiilor în care sunt păstrate serverele care asigură stocarea datelor tale, prin măsuri fizice de securitate specifice;

Revizuirea periodică a proceselor și procedurilor de colectare, prelucrare și păstrare a datelor.

Despre noi

Acest website este deținut și operat de către Asociația GO-AHEAD. Ne puteți contacta prin oricare din următoarele modalități:

 • prin poștă, la adresa poștală str. Stefan cel Mare, nr 46, Tunari, Ilfov
 • utilizând formularul de contact al site – ului nostru;
 • prin telefon, la 0747269737
 • adresa de e-mail office@go-ahead.ro

Puteți obține o copie a informațiilor stocate, adresând o solicitare prin e-mail către adresa de mai sus.