Termeni și condiții

Termeni și condiții

PORTAL DEZVOLTARE PERSONALĂ

Introducere

Portalul de Dezvoltare Personală (www.dezvoltare-personala.org), numit în continuare „Portal” este un produs online în proprietatea și administrarea Asociației GO-AHEAD.

Asociația GO-AHEAD este persoană juridică de drept român, fără scop patrimonial, înregistrată sub nr. 52/26.06.2017 în Registrul Special al Asociaților și Fundațiilor al Judecătoriei Buftea, având CIF nr. 38075655, cu sediul în România, jud Ilfov, Str. Stefan cel Mare nr 46, camera 1, Tunari, având cont bancar RO69INGB0000999907498836 deschis la ING BANK – telefon: +40.747.269.737 – email: eu@dezvoltare-personala.org.

Portalul de Dezvoltare Personală este un portal online dezvoltat în cadrul proiectului ZEST4EDU – O nouă perspectivă în educație, cod PN2022, proiect finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021. Portalul de dezvoltare personală are rolul de a construi o rețea de experți în educație, de a pune la dispoziția acestora materiale educaționale, resurse deschise și de a oferi acces la specialiști și psihoterapeuți care să ajute cadrele didactice în activitatea cu elevii.

Acceptarea termenilor și condițiilor

Termenii și condițiile următoare reprezintă prevederi minime aplicabile vizitatorilor și utilizatorilor, utilizarea portal-ului supunându-se de drept prevederilor legislației în vigoare.

Accesul la portal respectiv utilizarea lui și a paginilor/site-urilor conexe presupun acceptarea în totalitate a termenilor și condițiilor prezentate mai jos.

Prin utilizarea efectivă a Portalului se consideră că utilizatorul a citit, înțeles și acceptat prezenții Termeni și Condiții. Totodată, utilizatorul confirmă și acceptă faptul că Asociația GO-AHEAD va considera utilizarea de către utilizator a Portalului ca o acceptare a Termenilor și condițiilor începând cu momentul respectiv.

În cazul în care utilizatorii nu sunt de acord cu condițiile impuse, aceștia trebuie să înceteze accesarea Portalului.

Utilizarea Portalului

Portalul are două zone: una publică și una privată.

Zona publică este destinată vizitatorilor. Aplicația va afișa conținutul public pentru orice utilizator care accesează portalul disponibil la adresa dezvoltare-personala.org, secțiunile Home, Despre, Evenimente (doar partea de vizualizare a evenimentelor), Biblioteca (vizualizarea resurselor educaționale publice), Consiliere (Echipa de consiliere).

Zona privată care este accesibilă doar utilizatorilor înregistrați/autentificați: Evenimente (înscriere la eveniment și plata pentru participare), Biblioteca (creare/adăugare de conținut), Consiliere (transmiterea solicitărilor de suport, oferirea de răspunsuri, etc), Forum, Contul meu.

Înscrierea pe Portal

Pentru a înscrierea în Portal, utilizatorul trebuie să furnizeze următoarele informații: adresa de email, numele și prenumele din actul de identitate, numărul de telefon la care poate fi contactat, orașul și județul de reședință, unitatea de învățământ asociată. În cazul în care una sau mai multe informații dintre cele de mai sus se schimbă, utilizatorul se obligă să actualizeze/editeze datele contului său.

Veridicitatea informațiilor oferite este obligatorie pentru confirmarea contului și transmiterea de informații pe email asociate acțiunilor realizate de utilizator.

Dacă vor fi furnizate informații nereale, inexacte, neactuale sau incomplete ori există suspiciunea că informațiile sunt nereale, inexacte, neactuale sau incomplete, administratorul Portalului are dreptul de a suspenda temporar sau definitiv contul utilizatorului respectiv.

Politica de accesare a evenimentelor și modalitatea de plată

Portalul de Dezvoltare Personală facilitează promovarea și accesul la evenimente din zona de Dezvoltare Personală în domeniul educațional.

Evenimentele afișate în secțiunea Evenimente pot fi preluate de către Asociația GO-AHEAD sau transmise de către furnizorii/gazdele acestora. În ambele situații, trebuie să existe acordul ambelor părți pentru preluarea și afișarea evenimentelor.

Înscrierea la evenimente este condiționată de conectarea/autentificarea pe Portal.

Înscrierea la evenimentele gratuite se va realiza prin accesarea butonului de înscriere, confirmarea datelor participantului și transmiterea unei notificări pe email de confirmare.

Înscrierea la evenimentele cu plată se realizează utilizând pașii anteriori urmați de redirecționarea către pagina mobilpay.ro (NETOPIA Payments) pentru realizarea plății online și rezervarea finală a locului (confirmată prin transmiterea unei notificări automate din aplicație). Ulterior efectuării plății, utilizatorul va primi imediat, pe email, datele de accesare a evenimentului.

În situația în care plata se va realiza prin transfer bancar sau prin intermediul altor linkuri de plată indicate de furnizorii evenimentelor, notificările privind confirmarea rezervării locului vor fi transmise de către furnizorii evenimentelor ulterior încasării contravalorii taxei de participare. De asemenea, furnizorii evenimentelor sunt responsabili de transmiterea către participanți a informațiilor privind modalitatea de accesare a evenimentului.

Prețurile sunt stabilite de către furnizorii evenimentelor și sunt afișate în momentul în care evenimentele sunt postate pe site. Furnizorii/Gazdele evenimentelor pot modifica prețurile de acces la acestea fără ca Asociația GO-AHEAD (în calitate de deținător a Portalului) să fie răspunzătoare pentru aceasta. Toate prețurile afișate pe Portal sunt în lei.

Plata se poate face prin intermediul modulului online de plată sau prin transfer bancar în contul indicat în detaliile fiecărui eveniment.

Politica de retur

În situația în care, din diferite motive, persoana care a achitat, prin intermediul NETOPIA, contravaloarea taxei de participare la un eveniment și nu mai poate să participe la acesta, are obligația de a notifica în scris organizatorul. În cazul în care notificarea este transmisă cel mai târziu în ziua anterioară evenimentului, utilizatorul are dreptul de a solicita returnarea contravalorii taxei de participare. Daca notificarea depășește acest termen, returnarea sumei nu mai este posibilă, dar organizatorul îi poate oferi acces (la cerere) la înregistrarea evenimentului, fără a elibera însă adeverință de participare la eveniment.

În situația în care plata este realizată pe alte canale (exceptând mobilpay.ro – NETOPIA Payments), condițiile de returnare a taxei de înscriere la eveniment, în situația în care participarea nu va fi posibilă, sunt oferite de către fiecare furnizor, pe website-urile proprii sau în detaliile evenimentului.

Consiliere

Secțiunea Ajutor de specialitate și dezvoltare personală este disponibilă doar experților și membrilor grupului țintă din proiectul PN2022, ZEST4EDU – O nouă perspectivă în educație.

Pentru a accesa secțiunea de Consiliere, este necesar ca utilizatorul să fie autentificat pe Portal. Astfel, cadrele didactice pot adresa solicitări de ajutor de specialitate către specialiști în consiliere și dezvoltare personală respectiv către psihoterapeut, acolo unde cazul prezentat necesită sprijinul acestuia din urmă. Portalul permite anonimizarea datelor cazului/pacientului, toată comunicarea fiind astfel protejată, la rezolvarea cazului putând contribui mai mulți specialiști fără a cunoaște identitatea persoanei/persoanelor supuse analizei.

La momentul transmiterii solicitării de consiliere, utilizatorul va confirma faptul că în descrierea cazului nu a furnizat date cu caracter personal sau informații prin intermediul cărora să se poată identifica “pacientul”.

Modulul Consiliere nu implică prin esență stabilirea unui diagnostic și prescrierea unui tratament ci presupune asigurarea de suport și asistență cu ajutorul consilierilor școlari din proiect, prin oferirea de indicații / propuneri de metode și materiale ce pot fi utilizate în abordarea cazului descris de utilizatorul solicitant.

Asociația GO-AHEAD nu va fi responsabilă de datele transmise de către utilizatori prin intermediul solicitărilor de ajutor de specialitate și nici de posibilele prejudicii apărute ca urmare a aplicării de către utilizatori a indicațiilor primite prin intermediul Portalului.

Forum

Secțiunea “Forum” a Portalului a fost creată pentru a sprijini colaborarea între experții din diferite domenii, prin informare și ajutor reciproc privind abordarea diferitelor cazuri ce implică dezvoltarea personală a elevilor și cadrelor didactice.

Opiniile, articolele, sondajele, comentariile și documentele publicate prin intermediul forumului nu reprezintă poziția oficială a Asociației GO-AHEAD, ci a utilizatorilor care le publică. Administratorul Portalului nu își asumă nicio răspundere pentru consecințele care pot apărea datorită inexactității informațiilor publicate sau existente pe Forum, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informațiilor furnizate prin intermediul forumului www.dezvoltare-personala.org, utilizatorul acceptă că administratorul Portalului va fi absolvit de orice vină.

Utilizatorii au obligația de a se asigura că informațiile/conținutul publicat în cadrul Forumului nu se află într-una din situațiile de mai jos:

 • încalcă dreptul de autor;
 • este obscen, grosolan, imoral, injurios, amenințător, indecent, aduce atingere sau este în măsura să aducă atingere anumitor persoane, interese sau relații sociale;
 • conține oferte comerciale;
 • conține nume, numere de telefon, adrese de domiciliu, etc reprezentând date cu caracter personal;
 • nu reprezintă un tip de publicitate, materiale promoționale, oferte comerciale, „junk mail”, „spam”, etc.;
 • încalcă termenii și condițiile forumului;
 • nu corespund (din punct de vedere al administratorului) scopului pentru care acest forum a fost creat;
 • conține informații cu caracter politic;
 • conține insinuări și nu are un caracter explicit.

Asociația GO-AHEAD își rezervă dreptul de a șterge sau edita comentariile/răspunsurile utilizatorilor în situația în care acestea nu respectă obligațiile enumerate anterior.

Încărcarea resurselor educaționale pe Portal

Portalul de Dezvoltare Personală oferă un spațiu de documentare în ceea ce privește dezvoltarea personală a elevilor și cadrelor didactice, consilierea școlară, găzduind resursele educaționale, resurse deschise pe tema dezvoltării personale în mediul educațional, create de cadrele didactice, consilierii școlari și experții participanți în proiect sau de către alți specialiști / colaboratori.

Pentru a putea publica materiale/articole pe Portal, utilizatorii (în mod deosebit cadre didactice, consilierii școlari și/sau specialiști în domeniu) trebuie să-și creeze un cont în platformă și să bifeze opțiunea Vreau să fiu creator de conținut pe portal (publicarea de resurse și materiale utile). Rolul de creator de conținut va fi acordat doar după verificarea și validarea prealabilă a utilizatorului.

Creatorii de conținut pot încărca pe platformă doar documente, articole, materiale din următoarele categorii ale domeniului dezvoltării personale: Cerințe Educaționale Speciale, Consiliere Școlară, Bullying, Coaching și dezvoltare personală, Educație Formală, Educație Nonformală. Aceste materiale pot reprezenta resurse educaționale dezvoltate prin proiect, resurse deschise pe tema dezvoltării personale în mediul educațional, resurse realizate de cadrele didactice sau consilierii școlari, etc, în baza experienței și expertizei proprii, cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

Pentru adăugarea unei noi categorii de conținut în portal este necesară solicitarea adăugării acesteia de către administrator prin transmiterea unui email la adresa eu@dezvoltare-personala.ro. Noua categorie propusă spre introducere trebuie motivată de către solicitant/utilizator precum și evidențiată relevanța sa pentru dezvoltarea personală în mediul educațional.

Pentru încărcarea de resurse, creatorii de conținut trebuie să respecte următoarele reguli:

 • Respectarea drepturilor de autor cu indicarea surselor și bibliografiei utilizate pentru realizarea materialelor educaționale
 • Asigurarea veridicității informațiilor prezentate
 • Asumarea informațiilor/datelor transmise
 • Conținut materialelor nu este ilegal, defăimător, ofensator, amenințător, abuziv sau discriminatoriu
 • încărca, posta, difuza sau transmite orice conținut pentru care nu aveți dreptul legal de transmitere sau difuzare;
 • Conținutul încărcat este un material educațional și nu o formă mascată pentru transmiterea oricărui tip de publicitate, materiale promoționale, oferte comerciale, „junk mail”, „spam”, etc
 • Materiale încărcate nu conțin viruși sau orice alt tip de cod, fișiere sau programe care sunt create să distrugă, întrerupă sau să limiteze funcționarea oricăror alte software-uri, componente hardware sau echipamente de telecomunicații.

Asociația GO-AHEAD poate stabili restricții și limitări privind încărcarea materialelor pe Portal. Astfel, dimensiunea maximă a unui fișier ce poate fi încărcat pe server este de 100 MB.

Publicarea materialelor transmise de utilizatori se va realiza ulterior verificării de formă (și nu de fond) a acestora de către reprezentanții și colaboratorii Asociației GO-AHEAD.

Asociația GO-AHEAD nu este responsabilă pentru posibilele date eronate, acuratețea și calitatea informațiilor prezentate în cadrul materialelor educaționale încărcare pe Portal de către experții, specialiștii sau alți creatori de conținut.

Drepturile de autor și proprietate asupra materialelor educaționale încărcate pe Portal

Materialele educaționale publicate pe Portal sunt destinate părinților, cadrelor didactice și consilierilor precum și tuturor părților interesate, în vederea dezvoltării personale a elevilor și cadrelor didactice.

Portalul dă utilizatorului posibilitatea de a utiliza și descărca anumite materiale educaționale pentru uz personal sau pentru a le utiliza în activitățile cu elevii dar fără scop comercial. Toate informațiile expuse, transmise sau conținute pe Portal, inclusiv, dar nelimitându-se la, meniuri, materiale educaționale / articole, texte, fotografii, ilustrații, înregistrări audio și video, mărci de servicii, sunt protejate de către legile dreptului de autor și de proprietate intelectuală.

Proprietatea asupra materialelor și conținutului Portalului este deținută de către Asociația GO-AHEAD cu excepția materialelor educaționale unde dreptul de proprietate este al autorilor acestora.

Utilizatorul poate folosi copii, să le distribuie și să transmită conținutul numai în măsura în care operațiunea se realizează cu indicarea sursei (www.dezvoltare-personala.org) și a autorului acestuia. Utilizatorul acceptă să nu modifice, publice, transmită, transfere, vândă, reproducă, distribuie, furnizeze, expună sau să exploateze comercial în vreun fel orice conținut.

Utilizarea Portalului și a informațiilor cuprinse pe acesta se realizează pe propria răspundere a utilizatorului. În nicio situație, Portalul sau Asociația GO-AHEAD nu va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru eventualele daune care rezultă din informațiile furnizate aici sau din aplicarea lor.

Link-uri către alte resurse

Portalul conține legături/linkuri către alte pagini web care nu sunt în proprietatea sau gestiunea Asociației GO-AHEAD.

Astfel, Asociația GO-AHEAD nu este responsabilă pentru ofertele sau conținutul website-urilor oricărei companii sau persoane și nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru acțiunile, produsele, serviciile și conținutul oricărei alte terțe părți.

Utilizatorul are obligația de a revizui cu atenție condițiile de utilizare a oricărei resurse pe care o accesează printr-un link de pe site. Conectarea utilizatorilor la orice alte resurse din afara Portalului este pe propria lor răspundere.

Actualizarea secțiunii Termeni și condiții de utilizare a Portalului

„Termenii și Condițiile” constituie, în întregime, un acord încheiat între utilizator (autentificat sau vizitator) și Asociația GO-AHEAD în privința utilizării Portalului.

Asociația GO-AHEAD își rezervă dreptul de a modifica în orice moment Termenii și condițiile, fără notificarea prealabilă a utilizatorilor. Aceștia vor avea acces permanent la termenii și condițiile de utilizare a Portalului pentru a le putea consulta în orice moment.

Simpla utilizare sau accesare a oricărei secțiuni oferite de Portal după operarea modificării Termenilor și Condițiilor reprezintă acceptarea deplină și necondiționată de către utilizator.

Legea aplicabilă. Litigii

Clauzele prezentului acord sunt interpretate și executate potrivit legislației în vigoare pe teritoriul României. Părțile convin că în cazul unor neînțelegeri privind validitatea prezentului document sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanții lor. În cazul în care părțile nu reușesc să ajungă la nicio înțelegere amiabilă, atunci, pe baza unei înștiințări scrise din partea oricărei părți către cealaltă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest acord sau cu utilizarea Portalului se va soluționa de către instanțele de judecată competente.